Yrkeshygiene

Helse & Sikkerhet bistår bedriften med kartlegging og måling av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, og gir råd om hvordan helsefare reduseres til et fullt forsvarlig nivå.

Ta gjerne kontaktfor mer info
Yrkeshygiene bilde
Før igangsetting av yrkeshygieniske målinger er det svært viktig med kartlegging og risikovurdering av aktuelle arbeidsmiljø; hva slags eksponeringer dreier seg om, hvilke risikoer innebærer de når det gjelder helseskader/sykdommer, hva er grenseverdier og tiltaksverdier, hva skal måles, hvordan skal målingen foregå, forslag til forbedringstiltak og nødvendig kontrollmåling. Yrkeshygieniker samarbeider tett med leder og verneombud for at dette arbeidet blir best mulig.

 • Retningslinjer og dokumentasjon.
  Bistå i utarbeidelse av retningslinjer og dokumentasjon innenfor området yrkeshygiene, for eksempel kjemikaliehåndtering, stoffkartotek, arbeidsinstrukser og bruk av verneutstyr.

 • Kartlegging og risikovurdering.
  Fysiske, kjemiske og biologiske forhold, vibrasjon, støy, støv og stråling.

 • Tiltak.
  Komme frem med tiltak, for eksempel håndtering av maskiner og utstyr, inneklima, ventilasjon, substitusjon og ulykkesforebygging.

 • Informasjon og opplæring om
  Kjemisk og biologisk helsefare, stoffkartotek, renhold etc.

 • Kartlegging/måling.
  Kjemisk forurensning i arbeidsatmosfæren (Gass, røyk, støv, løsemidler, fiber, etc)

 • Kartlegging/måling
  Kjemisk forurensning i arbeidsatmosfæren (Gass, røyk, støv, løsemidler, fiber, etc)
  Biologiske arbeidsmiljøfaktorer i arbeidsatmosfæren (Legionella, muggsopp, bakterier, etc)

 • Kurs
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre nettopplevelse. Ved å surfe på dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler.
Personvern