Rus- og avhengighet


Helse & Sikkerhet bistår bedriften med å forebygge og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk.

  • Bedriftens ruspolitikk, policy og retningslinjer.
  • Interne prosedyrer
  • Opplæring
  • Individuell oppfølging
  • Lederstøtte