Sykefraværsoppfølging og nærversarbeid


Helse & Sikkerhet veileder og gi råd til ledere og HMS-personalet når det gjelder sykefraværsarbeidet og nærversarbeid med fokus på forebygging og å få ansatte tilbake i jobb.

  • Utarbeidelse av rutiner og prosedyrer
  • Sikre gode oppfølgingsplaner
  • Fremme dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver
  • Vurdering av funksjonsevne, tilrettelegging og støtteordninger
  • Delta i dialogmøter
  • Lederveiledning og opplæring
  • Kurs i lovverk