Livvstil


Helseprofilvurdering

Fysisk kondisjon påvirker hvor mye vi orker i hverdagen og produktiviteten i arbeidslivet.Mange bedrifter setter derfor i gang tiltak som har til hensikt å bedre de ansattes helse uten å være sikker på hva som virker.
Gjennom en helseprofilvurdering får den ansatte en bevisstgjøring om egen status og en mulig motivasjon til å iverksette hensiktsmessig endring av livsstil. Den ansatte får enkle og konkrete råd om hvordan de kan styrke sin helse og øke sitt overskudd i hverdagen.
Helseprofilvurdering kan gis som et tilbud til enkeltansatte. Vi anbefaler at metoden settes inn som et virkemiddel i bedriftens helhetlige strategi for å fremme helse og et godt arbeidsmiljø.