Psykososialt arbeidsmiljø


Helse & Sikkerhet gir støtte og veiledning i forbindelse med utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet. 

  • Forebyggende retningslinjer for eksempel om konflikthåndtering, håndtering av vold og truende hendelser, krisehåndtering og debriefing.

  • Kartlegging og risikovurdering av psykososiale forhold, bistå i spørreundersøkelser, eller andre undersøkelser på gruppe/individ nivå.

  • Bistå med konflikthåndtering, oppfølging av vold og truende hendelser, oppfølging ved mobbing og trakassering, krisehåndtering og debriefing.

  • Informasjon og opplæring om konfliktforebygging, vold, emosjonelt arbeid, psykiske belastninger, påregnelig adferd, stressmestring og lederveiledning.